|

„Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki-wyjazd studyjny w rejon Pomorza”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski rozpoczęło realizację projektu pn.: „Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki-wyjazd studyjny w rejon Pomorza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

W ramach projektu zaplanowany jest czterodniowy wyjazd studyjny pn.: „Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki-wyjazd studyjny w rejon Pomorza” 

Operacja skierowana jest do: pracowników biur oraz członków Lokalnych Grup Działania z woj. Podlaskiego, lokalnych liderów oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników z przedsiębiorczością i turystyką obszaru wybrzeża Bałtyku oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych dla poprawy jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich, jak również próba rozbudowania sieci współpracy pomiędzy LGD z województwa podlaskiego a LGD z Pomorza poprzez organizację wyjazdu studyjnego w terminie do końca lipca 2022 r.

Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 2022r. w województwie Pomorskim, docelowe spotkanie w Lokalnej Grupie Działania „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczaka 7, 84-242 Luzino.

Projekt realizuje Priorytet 6 na lata 2014 – 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel 5 na lata 2014 – 2020: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy na terenach wiejskich, Działanie 4 KSOW na lata 2014-2020: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.