|

Konferencja pn. „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich”

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych - Instytut Kronenberga mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pn. „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich”, która odbędzie się 7 marca 2024 r. w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży ul. Studencka 19 Aula Nowa w budynku B.

Celem konferencji jest przybliżenie tematu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia znakomitych ekspertów oraz panele dyskusyjne poświęcone m. in. uwarunkowaniom rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich, spółdzielczości energetycznej i programom wsparcia. Mam nadzieję, że będzie to znakomita okazja do spotkania, pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń oraz do włączenia się w dyskusję nad powyższą tematyką.

Kluczowe bloki tematyczne/sesje konferencji:

1. Odnawialne źródła energii – perspektywy rozwoju na obszarach wiejskich

2. OZE w rolnictwie i na obszarach wiejskich – trendy, technologie i wdrożenia

3. Efektywność OZE i finansowanie - formy wsparcia i opłacalność

Inicjatywa skierowana jest do młodzieży ze szkół rolniczych, studentów oraz rolników z terenu województwa podlaskiego jak również przedstawicieli gmin i powiatów.

Proszę o dokonanie rejestracji za pośrednictwem adresu e-mail  ksow@podlaskie.eu lub elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w terminie do 1 marca 2024 r.

Do Państwa dyspozycji pozostają także pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej:
Pan Dariusz Jurkowski - główny specjalista, nr telefonu 85 66-54-207 oraz Pani Ewa Jaźwińska - Kierownik Referatu, nr telefonu 85 66-54-613.

Zapraszamy do udziału !

Załączniki:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy