|

Podlaska Konferencja Pszczelarska

            Samorząd Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w przedsięwzięciu pn. „Podlaska Konferencja Pszczelarska”,  która odbędzie się 1 października 2023 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

             Celem konferencji jest przybliżenie najważniejszych kwestii dotyczących pszczelarstwa, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji podlaskich pszczelarzy. Wykłady prowadzone będą przez najlepszych ekspertów w powyższym zakresie.

        Inicjatywa skierowana jest do wszystkich osób z obszarów wiejskich zainteresowanych rozwojem pszczelarstwa w Województwie Podlaskim.

        Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie rejestracji na formularzu zgłoszeniowym (dostępny poniżej).

            Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. gen. George'a Smitha Pattona 8

15-688 Białystok

 

lub drogą elektroniczną na adres: ksow@podlaskie.eu do 22.09.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego/ data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną).

         Informacje związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej www.podlaskie.ksow.pl, pod nr telefonu 85 66-54-207, e-mail: ksow@podlaskie.eu.

 

Prosimy o zapoznanie się z Programem konferencji.

Zapraszamy do udziału !

 

Załączniki:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.