|

Bliskość z naturą szansą rozwoju lokalnego wsi

„Bliskość z naturą szansą rozwoju lokalnego wsi” to projekt, na który Powiatowi Białostockiemu zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości nieco ponad 27 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny wyniesie ponad 7 tys. zł.

Celem operacji jest pokazanie grupie docelowej w jaki sposób produkować naturalne kosmetyki oraz środki czystości na bazie lokalnych zasobów naturalnych, poznanie aspektów prawnych produkcji kosmetyków w Polsce, wymiana doświadczeń, a także nawiązanie współpracy członków organizacji pozarządowych, w tym KGW, młodzieży i społeczności lokalnej zamieszkającej obszary wiejskie z województwa podlaskiego.

Wydanie folderu z przepisami na naturalne kosmetyki i środki czystości zmotywuje uczestników projektu do rozwijania nabytych umiejętności i szukania inspiracji.

Efektem realizacji operacji będzie przeprowadzenie warsztatów z produkcji naturalnych kosmetyków i środków czystości, pozyskanie wiedzy przez min. 40 osób nt. aspektów prawnych jak legalnie produkować kosmetyki w Polsce (podczas konferencji), a także zdobycie wiedzy przez 50 osób na temat produkcji naturalnych kosmetyków i środków czystości, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy pomiędzy członkami organizacji pozarządowych, w tym KGW, młodzieżą i społecznością zamieszkującą obszary wiejskie.

Planowana operacja stwarza możliwość zdobycia wiedzy na temat produkcji kosmetyków naturalnych i środków czystości, a także poznania aspektów prawnych związanych z produkcją kosmetyków w Polsce, wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, w tym KGW, młodzieżą i społecznością wiejską oraz podzielenia się tą wiedzą i rozpowszechnianie jej dalej, również poza granice województwa podlaskiego.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 50 członków organizacji pozarządowych, w tym Kół Gospodyń Wiejskich, młodzież i społeczność zamieszkujących obszary wiejskie w województwie podlaskim. Co najmniej 25 osób z grupy docelowej operacji stanowić będą osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich.

 

Szczegółowe informacje i zapisy – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji  tel. 85 740 39 96, email:  d.zadykowicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

Udział jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby do 35 roku życia (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.