|

Konkurs Kulinarny pn. „Tradycyjny stół wigilijny”

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym pn. „Tradycyjny stół wigilijny”, który odbędzie się 9 grudnia (sobota) 2023 roku.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Główne cele konkursu to: identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wigilijnych, kultywowanie lokalnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, promocja i prezentacja organizacji aktywnie działających na obszarach wiejskich oraz inspirowanie do pracy zespołowej.

Konkurs skierowany jest do grup formalnych i nieformalnych (np. kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń) aktywnie działających na obszarach wiejskich województwa podlaskiego oraz restauratorów współpracujących z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego. 

Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie stołu, na którym znajdą się tradycyjne dania wigilijne wraz z zastawą, dekoracje, symbole świąteczne według uznania i pomysłu uczestników.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@podlaskie.eu, Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 24 listopada 2023 r. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Wszystkie informacje związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej www.podlaskie.ksow.pl, gdzie znajduje się formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz regulamin. Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są Pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i  Pomocy Technicznej: Pani Ewa Jaźwińska – kierownik referatu i Pani Małgorzata Sikoragłówny specjalista, tel. (85) 66 54 613 i   (85) 66 54 212,  e- mail: ksow@podlaskie.eu.

 

Zapraszamy do udziału !

Załączniki:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.