|

Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces - XXIV edycja

Szanowni Państwo

Wzorem lat ubiegłych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Inicjatywie tej, od 2011 roku, patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promocja:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
  • innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu;
  • włączenia społecznego,
  • zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;
  • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

 Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkursie, wykazują nie tylko aktywną przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania w swojej działalności zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, oświadczenia oraz informacje szczegółowe dostępne są na stronie:

www.cdr.gov.pl

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.