Grupa Tematyczna ds. jakości żywności

9 czerwca 2020 r. została przyjęta uchwała nr 9/2020 w sprawie aktualizacji składu osobowego grupy tematycznej do spraw jakości żywności. Grupę tworzy obecnie 25 osób - przedstawicieli szerokiego spektrum agend rządowych, samorządu, producentów, rolników oraz zrzeszeń. 

Uchwała nr 9/2020 [pobierz plik .pdf 417KB]

Załącznik do uchwały ze składem grupy tematycznej [pobierz plik .pdf 364KB]

Punktem wyjścia do działań zespołu w najbliższej perspektywie są niżej wymienione topiki, które będą na bieżąco modyfikowane:
1)    rozwijanie bazy produktów lokalnych na produkty.podlaskie.eu,
2)    budowanie bazy rzetelnej wiedzy o zasadach wprowadzania żywności do obrotu z wykorzystaniem strony PCPL.wrotapodlasia.pl,
3)    tworzenie zasobu dobrych praktyk w ww. zakresie,
4)    konsultowanie założeń programów wspierających politykę jakości żywności w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.


Zakres zadań grupy tematycznej ds. jakości żywności obejmuje w szczególności:
1)    prezentację wspólnego stanowiska na temat dokumentów legislacyjnych i programowych dotyczących jakości żywności,
2)    udział w konsultacjach związanych z przedsięwzięciami realizowanymi przez Zarząd Województwa Podlaskiego – w tym zwłaszcza finansowanymi w ramach planów operacyjnych KSOW, w tym w miarę możliwości bezpośrednie angażowanie się w ich realizację,
3)    bieżąca analiza aktualnej problematyki związanej z rozwojem jakości żywności w województwie podlaskim oraz aktywne proponowanie rozwiązań sprzyjających osiąganiu założonych celów,
4)    wspieranie rozpowszechniania rezultatów oraz dobrych praktyk związanych z zakresem pracy grupy poprzez zaangażowanie poszczególnych jej przedstawicieli.


Pierwsze spotkanie Grupy Tematycznej ds. Jakości Żywności miało miejsce w dniu 28 marca 2018 r.

Materiały ze spotkania

Protokół ze spotkania w dniu 28 marca 2018 r.
załącznik nr 1 do protokołu - bieżące operacje
załącznik nr 3 do protokołu - koncepcje do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030)