|

Konferencja pn. "Mała retencja na obszarach wiejskich"

Zarząd Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu pn. „Mała retencja na obszarach wiejskich”,  która odbędzie się 22 listopada 2023 r. w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży ul. Studencka 19 Aula Nowa w budynku B.

Celem konferencji jest przybliżenie kwestii ochrony zasobów wodnych oraz retencji na obszarach wiejskich. Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia:

  • „Znaczenie właściwego utrzymania urządzeń melioracyjno-wodnych i ich wpływu
    na rolnictwo”;
  • „Agrotechnika i gospodarowanie wodą w obliczu zmian klimatycznych”;
  • „Krajobraz zbiornikiem retencyjnym- by wody było wystarczająco”;
  • „Retencjonowanie wody na użytkach zielonych”.

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich osób z obszarów wiejskich zainteresowanych retencją w Województwie Podlaskim.

Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie rejestracji na formularzu zgłoszeniowym (dostępny poniżej). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: ksow@podlaskie.eu, ePUAP: /p7w201Icig skrytka, /p7w201IcigSkrytkaESP w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2023 r.

Osobami do kontaktu w sprawie konferencji są pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej: Pan Dariusz Jurkowski – główny specjalista oraz Pani Ewa Jaźwińska – Kierownik Referatu: tel. tel. 85 66-54-207, 85 66-54-613, e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl.

Prosimy o zapoznanie się z Programem konferencji.

Zapraszamy do udziału !

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Program konfernecji

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.