|

IV edycja konkursu pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych”

Zarząd Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie uczniów szkół średnich o profilu rolniczym z terenu województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest upowszechnianie wzorców racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, uświadomienie młodzieży czym jest rekomendacja odmian a także zwiększenie świadomości dotyczącej upraw roślin bobowatych w warunkach województwa podlaskiego oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem w zakresie wykraczającym ponad program nauczania w szkołach rolniczych.

Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu wiedzy związanego z uprawą roślin bobowatych.

Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie pięciu uczniów, a w konkursie nie mogą wziąć ponownie udziału zwycięzcy III edycji.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie na adres siedziby koordynatora konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

lub

drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl, ePUAP : /p7w201Icig skrytka,  /p7w201IcigSkrytkaESP wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 30 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego/data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną/data wysłania wskazana w poświadczeniu doręczenia).

Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody indywidualne laureatom I, II i III miejsca. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, w tym przyznanie wyróżnień.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej.

Zapraszamy do udziału !

 

Załączniki:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.