|

V edycja konkursu pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie”

Zarząd Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie uczniów szkół średnich o profilu rolniczym oraz uczniów szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest propagowanie roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym  oraz wiedzy odnośnie możliwości jej funkcjonowania w uprzemysłowionym rolnictwie a także upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie, przybliżenie życia pszczół, ich biologii oraz znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu wiedzy związanego z tematyką pszczelarstwa uwzględniając zakres tematyczny: systematykę pszczoły, morfologię pszczoły, anatomię pszczoły, biologię pszczół.

Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie pięciu uczniów, a w konkursie nie mogą wziąć ponownie udziału zwycięzcy IV edycji (I, II, III miejsce).

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie na adres siedziby koordynatora konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

lub

drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl, ePUAP : /p7w201Icig skrytka,  /p7w201IcigSkrytkaESP wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 30 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego/data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną/data wysłania wskazana w poświadczeniu doręczenia).

Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody indywidualne laureatom I, II i III miejsca. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, w tym przyznanie wyróżnień.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej.

Zapraszamy do udziału !

 

Załączniki:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.