|

Pszczelarz Roku w województwie podlaskim” - konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Pszczelarz Roku w województwie podlaskim”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Ideą konkursu jest upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie, promowanie dobrych praktyk pszczelarskich i pszczelarzy z województwa podlaskiego a także integrowanie środowiska hodowców pszczół. Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody finansowe laureatom I, II i III miejsca.

         Inicjatywa skierowana jest do pszczelarzy prowadzących pasieki na terenie województwa podlaskiego. Zadanie konkursowe będzie polegało na ocenie pszczelarza i jego pasieki przez Komisję Konkursową zgodnie z założeniami regulaminu. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę np.:

- kompetencje pszczelarskie i technikę hodowli,

- higienę produkcji i wyposażenie pracowni pszczelarskiej,

- aktywność, innowacyjność i zaangażowanie pszczelarza,

- ogólne wrażenie.

        Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 31 lipca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego/ data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną).

         Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również wyrażenie zgody na współpracę z Samorządem Województwa Podlaskiego poprzez wypełnienie ankiety pod adresem: producenci.wrotapodlasia.pl.

         Wszystkie informacje związane z konkursem dostępne są pod numerem tel. 85 66-54-212, e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej.

Zapraszamy do udziału !

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Karta oceny