|

Wyjazd studyjny odkrywamy małopolskę

Szanowni Państwo,

w imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym w ramach przedsięwzięcia pn. „Odkrywamy Małopolskę - śladem produktów lokalnych i regionalnych”, który odbędzie się w terminie 17-21 czerwca br.

Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy
i umiejętności, które w przyszłości wpłyną na zwiększenie ilości inicjatyw bazujących na produktach lokalnych, które są ważnym źródłem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

Głównym celem operacji jest pogłębienie i wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami wyjazdu w zakresie produktów lokalnych i regionalnych, zastosowania nowych rozwiązań
w przetwórstwie i produkcji żywności w oparciu o doświadczenia praktyków z województwa małopolskiego - producentów, przetwórców, sprzedawców sektora rolno-spożywczego.

Zgodnie z założeniami operacji w wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział: mieszkańcy obszarów wiejskich województwa podlaskiego, producenci żywności, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, liderzy środowisk wiejskich.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: ksow@podlaskie.eu bądź złożyć lub przesłać na adres Koordynatora wydarzenia (decyduje data wpływu do urzędu):

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Termin składania zgłoszeń upływa 09.06.2024 r.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu w sprawie przedsięwzięcia jest p. Ewa Jaźwińska tel. 85/ 66 54 613.

 

Formularz zgłoszeniowy

Program ramowy wyjazdu studyjnego małopolska

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.