|

Spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej

W dniach 12-14 czerwca 2024 r. w Augustowie odbyło się spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencie Marszałków Województw RP, w którym udział wzięli Sekretarz Stanu Stefan Krajewski, Podsekretarz Stanu Adam Nowak w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Konrad Gwóźdź.

Gospodarzem miejsca był Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli samorządów województw z całej Polski. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pani Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Joanna Gierulska wraz z Dyrektorami Departamentu Działań Delegowanych, którzy poruszyli tematy z zakresu funkcjonowania sytemu CSOB oraz zasad monitoringu PS WPR 2023-2027. Uczestnicy podczas trwających spotkań mieli okazję wysłuchać przedstawicieli Departamentów Pomocy Technicznej, Nieruchomości i Infrastruktury i Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bloki tematyczne dotyczyły m.in.: podziału środków w ramach Pomocy Technicznej na poszczególne województwa w ramach PS WPR 2023-2027, aktualnej realizacji działań „Zarządzania zasobami wodnymi” i bieżących zagadnień dotyczących realizacji Leader, jak również realokacji środków w ramach bieżącej perspektywy. Pan Podsekretarz Stanu Adam Nowak przybliżył i wyjaśniał zagadnienia dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.