|

„Zdrowo, smacznie, ładnie – wspieranie aktywnych gospodyń w województwie podlaskim”

Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do realizacji zadania pn. „Zdrowo, smacznie, ładnie – wspieranie aktywnych gospodyń w województwie podlaskim”, projektu na który Podlaskiej Izbie Rolniczej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 32.100,86 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny  Podlaskiej Izby Rolniczej oraz partnerów wyniesie 11.208,00 zł.

Planowana operacja będzie polegała na zorganizowaniu trzydniowego krajowego wyjazdu studyjnego do gminy Kazimierz Dolny (powiat puławski, woj. lubelskie) podczas którego odbędą się warsztaty, pokazy i prelekcje dla członkiń kół gospodyń wiejskich oraz rolników z województwa podlaskiego na temat wytwarzania produktów i ich sprzedaży poprzez rolniczy handel detaliczny.

Wyjazd zaplanowano w dniach 6-8 września 2022 r., do gminy Kazimierz Dolny i jej okolic, gdzie znajduje się wiele dobrych przykładów produkcji i sprzedaży  żywności, przykładów działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich stosowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego w praktyce.

Celem operacji będzie zdobycie wiedzy 45 uczestników z województwa podlaskiego (min. 15 przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, max. 14 rolników, max. 12 delegatów PIR oraz min. 4 doradców PIR) poprzez ich udział w krajowym wyjeździe studyjnym, podczas którego odbędą się warsztaty, szkolenia, prelekcje na temat wytwarzania produktów i ich sprzedaży poprzez rolniczy handel detaliczny. Realizacja projektu pozwoli na upowszechnienie wiedzy i dobrych przykładów w zakresie tworzenia łańcuchów dostaw żywności poprzez rolniczy handel detaliczny, zróżnicowanie źródeł dostarczanie żywności a co za tym idzie - zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Umożliwienie sprzedaży produktów wytworzonych przez koła gospodyń wiejskich pozwoli również na rozwój rynków i produktów lokalnych.

Planowana operacja poprzez rozpowszechnienie wiedzy i doświadczenia zdobytego przez uczestników operacji wśród szerszego grona mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego pobudzi ich  aktywność w zakresie podejmowania działań i wdrażania inicjatyw w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego. Przez rozpowszechnianie wiedzy o doświadczeniu w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego w wizytowanych gospodarstwach operacja zachęci też do działania mieszkańców wsi do tworzenia różnych powiązań i współdziałania oraz do zwiększenia aktywności na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich województwa podlaskiego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PLAKAT

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.