|

„Wymiana doświadczeń łączy regiony" - wyjazd studyjny

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” ma przyjemność zaprosić członków LGD oraz mieszkańców obszaru LGD na wyjazd studyjny do Cedzyna, okolice Kielc.

Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z przedsiębiorczością obszaru województwa świętokrzyskiego oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego na terenach wiejskich, jak również próba nawiązania sieci współpracy pomiędzy LGD z województwa podlaskiego a LGD województwa świętokrzyskiego poprzez organizację wyjazdu studyjnego.

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz bilety do zwiedzanych obiektów pokrywa Stowarzyszenie „Sąsiedzi”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wymiana doświadczeń łączy regiony” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. Ilość miejsc ograniczona (30 osób). Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego.

Formularz można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-sasiedzi.pl, lgdsasiedzi@gmail.com w terminie do 08.07.2022 r. O zakwalifikowaniu się osób na udział w wyjeździe studyjnym decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu studyjnego znajdą Państwo w załącznikach lub pod numerem tel. 501-547-219, 516-772-103.

 


Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej ksow.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu