|

Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszam do udziału w „Wojewódzkim konkursie wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych", który odbędzie się 16 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115 — l piętro).

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego po raz trzeci. Ideą konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy rolniczej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu uprawy roślin bobowatych, rozwijanie zainteresowań uczniów rolnictwem, upowszechnianie wzorców racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, uświadomienie im, czym jest rekomendacja odmian.

Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym z terenu województwa podlaskiego. Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu przygotowanego przez osobę posiadającą długoletnie doświadczenie i wiedzę związaną z tematyką roślin bobowatych. Pytania testowe konkursu zostaną przygotowane w oparciu o następujące publikacje: „Rolnictwo cz. VI. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej", red. Witold Grzebisz. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa 2015; „Poradnik sygnalizatora ochrony bobowatych grubonasiennych" dostępny na stronie internetowej: https://www.ior.poznan.pl/plik,3 I 13,m iern i k-pw- 1-1-  poradnikbobowatepdf.pdf; „Produkcja roślinna cz. 2", A. Artyszak, K. Kucińska, H. Niemczyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, wydanie II 2014 oraz „Listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego na rok 2020" dostępną na stronie internetowej: https://coboru.gov.pl/PlikiWynikow/11_2020_LZ0_1_.pdf.

Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie czterech uczniów, a w konkursie nie mogą wziąć ponownie udziału zwycięzcy poprzedniej edycji. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną).

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy