|

„Wielokulturowa kuchnia Podlasia – warsztaty kulinarne”

 

Partner KSOW: Gmina Kołaki Kościelne rozpoczął realizację operacji pn.: „Wielokulturowa kuchnia Podlasia – warsztaty kulinarne”

Operacja skierowana jest do:  członków Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Gminy Kołaki Kościelne.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników warsztatów z wielokulturowymi tradycjami kulinarnymi województwa podlaskiego oraz umożliwienie zdobycia nowych kompetencji w zakresie umiejętności kulinarnych.

 

Efekty realizacji operacji:

  • poprawa jakości życia na wsi poprzez kultywowanie tradycji i promowanie kulinarne dziedzictwa kulturowego wsi,
  • wzrost zainteresowania zbieraniem informacji o wielokulturowych tradycjach przygotowywania regionalnych potraw i wykorzystania lokalnych produktów,
  • podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności kulinarnych uczestników warsztatów w zakresie wytwarzania tradycyjnych potraw związanych z wielokulturową tradycją kulinarną Podlasia,
  • poznanie walorów smakowych potraw wywodzących się z naszych rodzimych terenów i uświadamianie potrzeby ochrony i kultywowania kulinarnych tradycji.

 

Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2023 r.
w Stanicy Kresowej w Poczopku, Poczopek 9, 16-113 Poczopek.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.