|

VIII Olimpiada Aktywności Wiejskiej po wakacjach

O organizacji kolejnej, VIII edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej zdecydował w środę, 15 czerwca, zarząd województwa. Zgłoszenia, opisujące inicjatywy aktywizujące wiejskie społeczności, można będzie przesyłać od 1 do 22 września 2022 r.

W olimpiadzie, jak co roku, mogą brać udział m.in.: fundacje, stowarzyszenia, sołectwa i grupy nieformalne, które zrealizowały ciekawe przedsięwzięcia na rzecz swoich społeczności od września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Zgłaszając się, należy przeanalizować i określić, do której z trzech kategorii dotyczących zasięgu przeprowadzonych działań należy konkursowa propozycja:

  •  działania skierowane do społeczności jednej bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy,
  •  działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale niewychodzące poza obszar jednej gminy,
  • działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

W zgłoszeniu należy także określić, do której z konkurencji można przypisać zrealizowane przedsięwzięcie:

  • kultywowanie tradycji i obyczajów,
  • aktywność kulturalno-sportowa,
  • integracja społeczna i pokoleniowa,
  • budowa i poprawa wizerunku wsi,
  • ochrona środowiska i ekologia,
  • współpraca, czyli np. budowanie partnerstw lokalnych, powoływanie stowarzyszeń, fundacji, inicjatyw gospodarczych na rzecz lokalnej społeczności.

Do konkursu można zgłosić jedną inicjatywę, którą oceni kapituła konkursu powołana przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

W poprzednich edycjach olimpiady kapituła nagrodziła i wyróżniła bardzo różne działania przeprowadzone na podlaskich wsiach: od konkursu na najlepiej zagospodarowane, użytkowane i utrzymane piwniczki czy spichlerze, wspólne sprzątanie wsi, międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, potańcówki i spotkania śpiewacze dla mieszkańców kilku wsi, po słynne już „deskale” w Sitawce, stworzenie amatorskiego spektaklu teatralnego, wystawy historycznej, a nawet utworzenie miniparku i remont przystanku autobusowego.

 

Formularz, regulamin oraz opis kryteriów – w załączniku.

 

oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Paweł Krukowski