|

Umowy w ramach Konkursu nr 6/2022 podpisane

We wtorek, 28 czerwca, w Supraślu wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy w tej sprawie z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Dzięki tym pieniądzom zrealizowane zostaną 22 inicjatywy – szkolenia, wyjazdy studyjne, konferencje, konkursy czy seminaria. W ramach konkursu wpłynęło 31 wniosków, z których wybrano 22 na łączną kwotę niemal 1 mln zł. Będą one realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

    – Jest to kwota o 350 tys. zł większa niż rok temu. Serdecznie gratuluję tych dobrze napisanych wniosków, życzę satysfakcji z realizacji projektów i dziękuję, że tak chętnie angażujecie się w nasze konkursy – podkreślił Sebastian Łukaszewicz.

Jednocześnie wicemarszałek zapewnił, że Zarząd Województwa Podlaskiego dołoży wszelkich starań, żeby KSOW dalej funkcjonował bez przeszkód i inwestował w obszary wiejskie.

Promocja na Podhalu

35 tys. zł na wyjazd studyjny do Małopolski otrzymała Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki. Przedsięwzięcie posłuży zapoznaniu uczestników z przedsiębiorczością i turystyką charakterystyczną dla odwiedzanego regionu.

– Grupa około 30 osób będzie prowadziła na Podhalu wymianę nie tylko tych dobrych praktyk w rolnictwie, ale też będzie eksportowała naszą kulturę do innego województwa – zaznaczył wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Rozwój rolnictwa

Do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) trafiło przeszło 46 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na rozpowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru odmian roślin uprawnych i innowacyjnych technik w rolnictwie. O szczegółach opowiedział Arkadiusz Kalinowski – dyrektor COBORU.

– Zorganizujemy warsztaty polowe, w ramach których promujemy system doświadczalnictwa odmianowego. Badamy odmiany różnych gatunków roślin, pokazujemy to rolnikom, promujemy odmiany najbardziej wydajne w naszych warunkach, opracowujemy na tej podstawie publikacje i docieramy jak najszerzej do rolników, co służy rozwojowi rolnictwa – wyjaśniał.

Pomoc dla agroturystyki

Z kolei Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) otrzymane 46 tys. zł przeznaczy na inwentaryzację gospodarstw agroturystycznych. Przedsięwzięcie ma poszerzyć wiedzę wśród kwaterodawców, pracowników instytucji związanych z obszarami wiejskimi oraz turystów.

– Przygotowanie takiego opracowania pomoże przedsiębiorcom prowadzącym różne agroturystyki, przygotuje na trwający sezon – zaznaczył wicemarszałek Łukaszewicz.

Wśród podlaskich zabytków

Podpisanie umów odbyło się w Akademii Supraskiej, w otoczeniu podlaskich pereł architektonicznych i kulturowych. Jak podkreślił wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz – nie jest to miejsce przypadkowe.

– Staramy się wybierać perły naszego województwa, żeby przy okazji podpisywania umów pokazywać, że mamy czym się chwalić – mówił wicemarszałek.

Z kolei biskup supraski Andrzej przypomniał, że to miejsce ma 500-letnią tradycję.

– Tu religia, kultura i sztuka się przeplatają ze sobą. Już samo miejsce już sprzyja, by podpisywać tak ważne umowy. Życzę ich dobrych realizacji – mówił.

Wtorkowe spotkanie z partnerami KSOW zakończyło się prezentacją umowy na realizację operacjiw ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Plan operacyjny na lata 2022–2023, omówieniem najważniejszych warunków, które należy spełnić, aby prawidłowo zrealizować projekt oraz uzyskać refundację.

Ponadto wartością dodaną wydarzenia było zwiedzanie supraskiego Męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz znajdującego się na jego terenie Muzeum Ikon. Wzięli w nim udział także m.in.: Józef Jóźwik – kanclerz Akademii Supraskiej, przedstawiciele gmin, stowarzyszeń, instytucji, szkół i lokalnych grup działania.

Lista wszystkich beneficjentów z opisem planowanych przedsięwzięć znajduje się w załączonej  prezentacji

 fot.: Paweł Krukowski