|

„Smaki Biebrzańskiego Daru Natury – naturalnie i zdrowo”

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczęła  realizację projektu pn.: Smaki Biebrzańskiego Daru Natury – naturalnie i zdrowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Plan Operacyjny na lata 2022-2023. W ramach projektu zaplanowane są dwudniowe warsztaty kulinarne pn.: „Smaki Biebrzańskiego Daru Natury – naturalnie i zdrowo”. Operacja skierowana jest do: Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych przedsiębiorców.

Celem operacji jest przeszkolenie i podniesienie wiedzy uczestników w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, nabycie umiejętności zdrowego, ekologicznego i ekonomicznego przygotowywania posiłków, podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników warsztatów w zakresie wytwarzania w naturalny i tradycyjny sposób żywności we własnym zakresie, uświadomienie skąd pochodzą oraz jak powstają zdrowe tutejsze produkty jadalne oraz ma na celu motywację do dalszych działań.

Przedsięwzięcie odbędzie się 21-22 czerwca 2022r. w Zagrodzie Kuwasy, Woźnawieś 30A, 19-206 Rajgród.

Projekt realizuje Priorytet 3 na lata 2014 – 2020: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Cel 1 na lata 2014 – 2020:Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz  Działanie 6 na lata 2014 – 2020: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.