|

"Siemiatycki Dzień Pasibrzucha"

„Siemiatycki Dzień Pasibrzucha” to tytuł projektu, na który Siemiatyczom zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 113 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny z budżetu miasta wyniesie nieco ponad 19 tys. zł.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy 480 mieszkańców obszaru województwa/powiatu w zakresie posiadanego regionalnego potencjału, w sposobów jego wykorzystania oraz sposobów niwelowania problemu marnowania żywności, w tym rozwój obszarów wiejskich poprzez promocję regionalnych produktów i życia na wsi, a także zainspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do wspólnej, międzypokoleniowej działalności, w zakresie wspólnego rozwoju regionu.

Realizowana operacja pobudzi aktywność mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wykorzystania potencjału regionu do rozwoju gospodarczego miejscowości południowego Podlasia. Zainspiruje do dbania o środowisko naturalne, co w rezultacie spowoduje poprawę jakości produktów rolno – spożywczych wytwarzanych tutaj.

Planowana operacja rozpowszechni wiedzę z zakresu rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału regionu, głównie w obszarze ochrony środowiska, produktu lokalnego, ale też turystycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz możliwość podejmowania, rozwijania bądź przebranżowienie działalności pozarolniczych w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz tworzenie miejsc pracy.

Wszystko zaplanowano w plenerze, 28 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00  na ul. Pałacowej w Siemiatyczach, więc wydarzenie będzie dodatkowo przestrzenią i okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, nie tylko kulinarnych, dużo szerszego grona osób. Uczestnicy, pod okiem fachowców z branży gastronomicznej, będą przygotowywać wybrane posiłki z wykorzystaniem lokalnych produktów. W ramach warsztatów zaplanowano także przestrzeń na prezentację i promocję produktów lokalnych i regionalnych, rozmowy na temat żywności i racjonalnego podejścia do zakupów oraz wspólny posiłek przy najdłuższym stole w Polsce. W planach jest próba pobicia Rekordu Polski w najdłuższej linii ze stołów.

 

PLAKAT

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.