|

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dziedzictwem kulturowym wsi

Operacja pn. SPOTKANIE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM WSI współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną warsztaty z twórcami ludowymi i osobami zajmującymi się zielarstwem oraz pokaz obrzędu żniwnego w wykonaniu zespołów ludowych. Wydarzenie odbędzie się podczas festynu etnograficznego „Podlaskie ziołami pachnące” 14 sierpnia 2022 roku w godzinach: 12.00-16.00.

Celem operacji jest rozpowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym wsi, która trafi do szerokiego grona odbiorców. Publiczność odwiedzająca w tym dniu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej pozna zwyczaje związane ze  żniwami, z zastosowaniem ziół w medycynie ludowej i w kuchni regionalnej opartej na lokalnych produktach, będzie miała okazję podziwiać wyroby twórców ludowych reprezentujących tzw. „ginące zawody” i wziąć udział w warsztatach i spotkaniach, zapewniających kontakt z materialnymi i niematerialnymi tradycjami Podlasia oraz z lokalnymi przedsiębiorcami i rękodzielnikami.

Pozwoli to na odbudowę sieci powiązań między miejscowymi producentami, przetwórcami, twórcami ludowymi i osobami trudniącymi się tzw. „ginącymi zawodami” a odbiorcami ich produktów, a także na stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń między lokalnymi przedsiębiorcami i rękodzielnikami. Na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, podczas Spotkania z dziedzictwem kulturowym wsi, zorganizowanych zostanie dziewięć bezpłatnych wydarzeń, które poprowadzą lokalni producenci i przetwórcy, twórcy ludowi i zespoły folklorystyczne. Pięć z nich będzie warsztatami związanymi z zastosowaniem ziół i innych dziko rosnących roślin w kuchni i w produkcji kosmetyków naturalnych, trzy spotkania warsztatowe przeprowadzą twórcy ludowi i będą one dotyczyły tak zwanych „ginących zawodów” (tkactwa, garncarstwa i wykonywania zabawek z drewna). Oprócz warsztatów zorganizowany zostanie pokaz obrzędu żniwnego na Podlasiu w wykonaniu zespołów folklorystycznych z okolic Knyszyna i Moniek.

Warsztaty i spotkania będą przeprowadzone w specjalnie przygotowanych sektorach na terenie skansenu, w godzinach od 12.00 do 16.00. Realizacja projektu przyczyni się do upowszechniania wiedzy na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi oraz odbudowy sieci powiązań między podmiotami a odbiorcami ich wyrobów, a także, w dalszej perspektywie, do przeciwdziałania postępującemu wykluczeniu społecznemu i ubożeniu obszarów wiejskich. Spotkanie z dziedzictwem kulturowym wsi zwiększy zainteresowanie odbiorców regionalnymi zwyczajami oraz ofertą lokalnych producentów i przetwórców wykorzystujących w swojej działalności zioła, jak również wyrobami twórców ludowych i rękodzielników, zachęci do podejmowania nowych, lokalnych inicjatyw wykorzystujących elementy materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, pomoże budować wizerunek podlaskiej wsi, jako atrakcyjnego miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ułatwi kontakt między podmiotami w celu wymiany myśli, doświadczeń i dobrych praktyk, które w przyszłości może skutkować podjęciem przez nie współpracy na rzecz rozwoju małych, lokalnych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

 

Plakat