|

„Rozpowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru odmian roślin uprawnych i innowacyjnych technik w rolnictwie”

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie przy współpracy Partnera KSOW Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie zorganizuje operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023. Celem operacji jest podniesienie świadomości zakładanej grupy docelowej w zakresie właściwej uprawy gleby, dbałości o jej strukturę, potrzebie sporządzania planów nawozowych, właściwego doboru odmian roślin i korzystania z kwalifikowalnego materiału siewnego a także zachęcenie do stosowania w rolnictwie maszyn służących ochronie środowiska. Operacja polegać będzie na zorganizowaniu warsztatów polowych na temat „Rozpowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru odmian roślin uprawnych i innowacyjnych technik w rolnictwie” dla uczniów szkół średnich rolniczych, studentów na kierunkach rolniczych, rolników, instytucji i firm prywatnych związanych z sektorem rolno – spożywczym z województwa podlaskiego. Warsztaty mają na celu przybliżenie zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez promowanie zrównoważonego gospodarowania. Warsztaty odbędą się 19 czerwca 2022 r. o godz. 10 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, Krzyżewo 26, 18-218 Sokoły.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.