|

Pszczelarz Roku w województwie podlaskim” - konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Pszczelarz Roku w województwie podlaskim". Przedsięwzięcie organizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Ideą konkursu jest upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie, promowanie dobrych praktyk pszczelarskich i pszczelarzy z województwa podlaskiego a także integrowanie środowiska hodowców pszczół. Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody finansowe laureatom I, II i III miejsca.

Inicjatywa skierowana jest do pszczelarzy prowadzących pasieki na terenie województwa podlaskiego. Zadanie konkursowe będzie polegało na ocenie pracy pszczelarza i jego pasieki przez Komisję Konkursową zgodnie z założeniami regulaminu. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę np.:

- kompetencje pszczelarskie i technikę hodowli,

- higienę produkcji i wyposażenie pracowni pszczelarskiej,

- aktywność, innowacyjność i zaangażowanie pszczelarza,

- ogólne wrażenie.

  Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@podlaskie.eu, ePUAP : /p7w201Icig skrytka, /p7w201IcigSkrytkaESP. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do  16 sierpnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego/ data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną/ data wysłania wskazana w poświadczeniu doręczenia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również wyrażenie zgody na współpracęz Samorządem Województwa Podlaskiego poprzez wypełnienie ankiety pod adresem: producenci.wrotapodlasia.pl.

Informacje związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej www.podlaskie.ksow.pl, pod nr telefonu 85 66-54-212, e-mail: ksow@podlaskie.eu.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej.

Zapraszamy do udziału !

 

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Karta oceny

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.