|

,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska”

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży przystępuje do realizacji zadania pn. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska”, projektu na który Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 93.500,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowana operacja będzie polegała na zorganizowaniu  czterech konferencji  podczas których odbędą się prelekcje oraz pokazy dla młodzieży średnich szkół rolniczych, studentów, rolników, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich woj. podlaskiego na temat produkcji ekologicznej. Konferencje zaplanowane są w dniach: 29.09; 06.10; 08.10; 20.10.2022r., w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Głównym celem operacji jest wymiana i upowszechnienie wiedzy wśród uczestników konferencji o produkcie ekologicznym, który jest wynikiem rolnictwa ekologicznego,  bazującym na procesach zachodzących w przyrodzie z zachowaniem naturalnych cech środowiska, w którym powstał. Celem operacji będzie również wyedukowanie podczas konferencji 400 osób, w tym  minimum 50% do 35 roku życia m.in. uczących się w szkołach średnich oraz uczelniach o profilu rolniczym lub pokrewnym z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Udział w konferencjach wzmocni potrzebę aktualizacji i poszerzania wiedzy, zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami konferencji, nawiązania nowych relacji międzypokoleniowych. Studenci i uczniowie również powinni uczestniczyć w tym procesie, gdyż muszą być przygotowani do przejęcia gospodarstw rolnych i mieć wykształconą  świadomość gospodarowania tak, aby nie szkodzić środowisku oraz produkować żywność tak aby sam chciał to zjeść. Realizacja projektu pozwoli w sposób atrakcyjny i przyjazny dla uczestników przekazać aktualną wiedze na temat rolnictwa ekologicznego, ochrony roślin bez zachowania okresu karencji i bezpieczeństwa żywnościowego w rolnictwie. Pokazy wzmocnią odbiór przekazywanych informacji i zwiększą zainteresowanie uczestników zgłębianiem wiedzy w tym zakresie i chęcią zastosowania omawianych i prezentowanych rozwiązań w swoich gospodarstwach. Przekazanie wiedzy w formie prelekcji 400 osobom na temat ekologicznego systemu upraw, jego wpływu na klimat, środowisko i biogospodarkę zwiększy zainteresowanie i świadomość wśród młodego pokolenia, czym jest ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz produkcja żywności ekologicznej.