|

„Poznajemy dobre praktyki w województwie Małopolskim”

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki rozpoczęła realizację projektu pn.: „Poznajemy dobre praktyki w województwie Małopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Plan Operacyjny na lata 2022-2023. W ramach projektu zaplanowany jest trzydniowy wyjazd studyjny krajowy pn.: „Poznajemy dobre praktyki w województwie Małopolskim”. Operacja skierowana jest do: członków Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki oraz lokalnych liderów, przedsiębiorców w zakresie wytwarzania produktu lokalnego.

Celem operacji jest zwiększenie aktywności społeczności tatarskiej, a także wzrost wiedzy i zaangażowania 30 uczestników wyjazdu studyjnego poprzez poznanie dobrych praktyk, które pokażą możliwości różnych form pozyskania środków i współpracy partnerskiej. Przedsięwzięcie posłuży zapoznaniu uczestników wyjazdu studyjnego z przedsiębiorczością i turystyką charakterystyczną dla odwiedzanego regionu. W efekcie zostanie nawiązana sieć współpracy pomiędzy tatarską mniejszością narodową, a mniejszością etnograficzną (podhalańczykami), którzy są liderami w turystyce krajowej i jednocześnie bardzo dobrymi przedsiębiorcami.

Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 16-19 czerwca 2022r. w województwie Małopolskim docelowe spotkanie w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania ul. Orkana 37c,   34-422 Szaflary.

Projekt realizuje Priorytet 6 na lata 2014 – 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel 1 na lata 2014 – 2020: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Działanie 3 na lata 2014 – 2020: Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.