|

„Podlaskie Forum Agroturystyczne”

W dniach 12-13 grudnia 2022 r. w Augustowie w pięknych okolicznościach przyrody odbyło się „Podlaskie Forum Agroturystyczne”. Celem organizacji wydarzenia było upowszechnianie nowych inicjatyw w zakresie agroturystyki, integracja, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i kwaterodawcami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej.

Wydarzenie skierowane było do mieszkańców obszarów wiejskich, podmiotów prowadzących obiekty agroturystyczne, oraz instytucje zaangażowane w rozwój turystyki z województwa podlaskiego.

Uczestnicy Forum wzięli udział w panelach prowadzonych przez specjalistów. Uzyskali szeroką wiedzę w zakresie zarządzania i promocji turystyki wiejskiej. Prelekcje dotyczyły tematów związanych ze sprzedażą produktu turystyki wiejskiej oraz kreacją pozytywnego wizerunku w oparciu o zasoby naturalne i przyrodnicze. Eksperci poruszyli także kwestie dostosowania oferty turystycznej do nowych przepisów prawa.

 Uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę z takich tematów jak:

  • Stan i perspektywy rozwoju turystyki w województwie podlaskim- dr inż. Romuald Ziółkowski, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
  • Produkt turystyki wiejskiej oparty na współpracy sieciowej kwaterodawców, organizacji turystycznych, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictw oraz samorządów- Marta Grzelak, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”
  • Efektywny marketing i prezentacja walorów regionu: przykłady działań promocyjnych realizowanych przez stowarzyszenia agroturystyczne z całej Polski- dr inż. Paweł Tadejko, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
  • Inicjatywy uatrakcyjniające pobyt w gospodarstwach agroturystycznych- Eugeniusz Wiśniewski, Zielona Dolina. Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Joanna i Robert Dembowscy, Dolina Biebrzy
  • Dziedzictwo kulinarne jako potencjalny markowy produkt turystyczny obszarów wiejskich- Mariusz Cylwik, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Małgorzata i Bogusław Ostapowicz, Perły z Leśnego Dworku
  • Żywienie i produkt lokalny jako atrakcja turystyczna. Uwarunkowania formalne oraz promocja- Marcin Muszyc, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • Dostosowanie oferty turystyki wiejskiej do nowych przepisów o usługach turystycznych oraz Przyroda i jej znaczenie w tworzenie wizerunku wiejskiego produktu turystycznego- Małgorzata Luto, Departament Sportu, Edukacji i Turystyki. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • Majątek Morgi- przykład dobrze funkcjonującej agroturystyki