|

KONKURS PT. „PROW SŁUCHA LUDZI”

KONKURS PT. „PROW SŁUCHA LUDZI” PROMUJĄCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Zarząd Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie radiowym organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem Konkursu jest przekazanie mieszkańcom województwa podlaskiego informacji na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego, jak również prezentacja możliwości związanych z szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania ze środków EFRROW w kolejnych naborach.

Konkurs odbędzie się na antenie Radia Białystok w terminie 21-22 września 2021r. oraz Radia Jard w terminie 23-24 września 2021r.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody w formie produktów oraz usług regionalnych.

Informacje o konkursie można uzyskać w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Białymstoku, za pośrednictwem poczty elektronicznej ksow@wrotapodlasia.pl oraz numerem telefonu (085) 66 54 207.

Serdecznie zapraszamy do udziału!