|

Konferencja pt. "Rozwój bazy wiedzy sołtysów i mieszkańców wsi województwa podlaskiego w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej"

 

Partner KSOW Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego realizuje operację pn.: Rozwój bazy wiedzy sołtysów i mieszkańców wsi województwa podlaskiego w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej.

Celem operacji jest  umożliwienie podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie, polegającej na propagowaniu praktycznego podejścia do nowoczesnego, współczesnego rolnictwa, w ukierunkowaniu na racjonalizację gospodarowania, przy założeniu maksymalizacji efektywności i ograniczeniu zużycia zasobów oraz generowania odpadów.

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy i kompetencji minimum 50 uczestników konferencji w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz wdrażanie instrumentów zarządzania, organizacji i planowania w gospodarstwie rolnym oraz promowanie dobrych praktyk.

Grupa docelowa:

Grupę docelową operacji podczas konferencji stanowić będzie 50 osób tj. sołtysów, mieszkańców wsi, lokalnych liderów, producentów i przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą z województwa podlaskiego.

 

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanmal1@wp.pl od dnia 10.08.2023 r. do 15.09.2023 r. do godziny 12.00.

O uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.