|

IV edycji konkursu pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie”

„Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie” – IV edycja

Zarząd Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie uczniów szkół średnich o profilu rolniczym oraz uczniów szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest propagowanie roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym  oraz wiedzy odnośnie możliwości jej funkcjonowania w uprzemysłowionym rolnictwie a także upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie, przybliżenie życia pszczół, ich biologii oraz znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu wiedzy związanego z tematyką pszczelarstwa uwzględniając zakres tematyczny: systematykę pszczoły, morfologię pszczoły, anatomię pszczoły, biologię pszczół.

Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie czterech uczniów,
a w konkursie nie mogą wziąć ponownie udziału zwycięzcy poprzedniej edycji.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie na adres siedziby koordynatora konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

lub

drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl, wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich) formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego/ data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną).

Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody indywidualne laureatom I, II i III miejsca. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, w tym przyznanie wyróżnień.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej.

Zapraszamy do udziału !

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy