|

I Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Monieckiego

Powiat Moniecki rozpoczyna realizację operacji pn.: „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego”

Operacja będzie polegała na: 

  1. Organizacji I Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Monieckiego - podczas I Powiatowego Forum Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Monieckiego, gdzie zostanie przekazana wiedza prawna dotycząca możliwości zakładania kół gospodyń wiejskich, ich funkcjonowania (m.in. kwestie podatkowe) oraz pozyskania dofinansowań na dalsze funkcjonowanie i działalność KGW;
  2. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdu studyjnego – podczas wyjazdu zostanie przekazana wiedza nt. rozwoju przedsiębiorczości (turystyki, produktu lokalnego) obszarów wiejskich oraz nastąpi wymiana doświadczenia i zdobycie nową wiedzy.

Celem głównym operacji jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń nt. rozwoju obszarów wiejskich oraz budowanie trwałej współpracy pomiędzy mieszkańcami a organizacjami gospodarczymi, rolniczymi, zaprezentowanie sposobów aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i obszarów wiejskich.

 

Realizacja operacji oraz poszczególne jej działania adresowane są w szczególności do mieszkańców Powiatu Monieckiego: kół gospodyń wiejskich, uczniów szkół rolniczych, odbiorców - mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z terenu Powiatu Monieckiego i pracowników Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Wydarzenie jakim jest I Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Monieckiego odbędzie się 20 sierpnia 2023 r. w centrum miasta Mońki, na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Wyzwolenia.

 

Harmonogram wydarzenia

 

Przedsięwzięcie wyjazdu studyjnego zaplanowane jest na wrzesień/październik 2023 r.

 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.