|

Dzień wolny od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2021 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2021 roku i dnia wolnego od pracy w 2022 roku dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 1 stycznia 2022 r.