|

„DbaMy o nasz klimat na wsi”

KGW w Łapiczach  Łapiczanki w partnerstwie z ZSR im mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sokółce realizuje projekt pt. „DbaMy o nasz klimat na wsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-16/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób prowadzących działalność na terenach wiejskich na temat ekologii i ochrony klimatu.

Wyjazd studyjny 09-10.2021 r. do Ziołowego Zakątka.

Warsztaty: 8 i 29października 2021 r. w ZSR im mjr H. Dobrzańskiego Hubala ul. Polna 1, 16-100 Sokółka oraz 26 października warsztaty praktyczny w siedzibie KGW Łapiczanki.

Zakres warsztatów:

  • Zdrowe odżywianie i propagowanie zdrowego stylu
  • Krótkie łańcuchy dostaw i wspieranie na rzecz ochrony klimatu w rolnictwie
  • Zasady założenia ogrodu – warsztat praktyczny

Zgłoszenia proszę składać bezpośrednio na adres e-mail.: kgwlapiczanki@wp na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

Organizator:  KGW w Łapiczach Łapiczanki,   Łapicze 36, 16-120 Krynki; mail: kgwlapiczanki@wp.pl