|

„Cyfrowa wieś - w poszukiwaniu nowych kompetencji”

PD Solutions Daniel Prokopiuk w partnerstwie z Gminą Dobrzyniewo Duże oraz Gminą Nowogród realizuje projekt pt. „Cyfrowa wieś - w poszukiwaniu nowych kompetencji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-14/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób prowadzących działalność na terenach wiejskich na temat promocji, sprzedaży oraz marketingu za pomocą narzędzi internetowych.

Szkolenie odbędzie się: 07 września, 10 września, 14 września, 21 września 2021 r. w Gminie Dobrzyniewo Duże; oraz 17-18 września, 24-25 września 2021 r. w Gminie Nowogród.

Zakres szkolenia:

  • ABC marketingu w Internecie - tworzenie marki
  • Blogi – rodzaje, funkcje, praktyczne zastosowanie
  • Sprzedaż w internecie – czy można na tym zarobić?
  • Social Media – rodzaje, funkcje, praktyczne zastosowanie

Zgłoszenia można składać bezpośrednio w urzędach Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Gminy Nowogród.

Organizator: PD Solutions Daniel Prokopiuk; Białystok 15-163, ul. Łącznikowa 26c/2, telefon: 602460711; mail: biuro@pdsolutions.pl

Program