Uchwały 2017 r.

Uchwała Nr 1/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (Etap II - 2017 r.)

Uchwała Nr 2/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania propozycji operacji do realizacji w 2017 r. w ramach działania 8 Plan Komunikacyjny Planu operacyjnego 2016-2017 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała Nr 3/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wykazu operacji własnych do realizacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II – 2017 r. z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)

Uchwała Nr 4/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Listy ocenionych operacji partnerskich do dofinansowania w konkursie nr 1/2017 w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2016-2017 (Etap II – 2017)

Uchwała Nr 5/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap I – 2016 r.) z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny

Uchwała Nr 6/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2016 w zakresie działań realizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW województwa podlaskiego

Uchwała Nr 7/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania III informacji półrocznej z realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II 2017 r.) w zakresie działań realizowanych przez Jednostkę Regionalna KSOW województwa podlaskiego

Uchwała Nr 8/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II – 2017 r.) z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny