Uchwały 2020 r.

Uchwała nr 1/2020 z 10 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.) w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik pdf. 140 KB]

kliknij, aby pobrać załącznik do uchwały [pobierz plik pdf.1,12 MB]

***

Uchwała Nr 2/2020 w sprawie zaopiniowania sprawozdania dwuletniego z realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 (Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019) w zakresie działań realizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW województwa podlaskiego.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik pdf. 290 KB]

***

Uchwała Nr 3/2020 w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie działań realizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW województwa podlaskiego.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik pdf. 290 KB]

kliknij, aby pobrać załącznik do uchwały dotyczący Wspólnej Statystyki Sieci Obszarów Wiejskich [pobierz plik pdf. 592 KB]

***

Uchwała Nr 4/2020 w sprawie zaopiniowania Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.) w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik pdf. 291 KB]

kliknij, aby pobrać załącznik do uwały [pobierz plik pdf. 256 KB]

***

Uchwała Nr 5/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.) w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik pdf. 140 KB]

kliknij, aby pobrać załącznik do uwały [pobierz plik pdf. 249 KB]

***

Uchwała Nr 6/2020 w sprawie zaopiniowania Listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w ramach konkursu nr 4/2020 do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap I – 2020).

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik pdf. 138 KB]

kliknij, aby pobrać załącznik do uwały [pobierz plik pdf. 203 KB]

***

Uchwała Nr 7/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.) w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik pdf. 138 KB]

kliknij, aby pobrać załącznik do uwały [pobierz plik pdf. 306 KB]

***

Uchwała Nr 8/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2020 Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczącej zaopiniowania Listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w ramach konkursu nr 4/2020 do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap I – 2020).

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik pdf. 141 KB]

kliknij, aby pobrać załącznik do uwały [pobierz plik pdf. 203 KB]

***

Uchwała nr 9/2020 z 9 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji składu osobowego grupy tematycznej do spraw jakości żywności.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik .pdf 417KB]

kliknij, aby pobrać załącznik ze składem grupy tematycznej [pobierz plik .pdf 364KB]

***

Uchwała nr 10/2020 z 31 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.) w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik .pdf 403KB]

kliknij, aby pobrać załącznik [pobierz plik .pdf 1,42MB]

***

Uchwała nr 11/2020 z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2020 Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczącej zaopiniowania Listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w ramach konkursu nr 4/2020 do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 (Etap I - 2020).

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik .pdf 429KB]

kliknij, aby pobrać załącznik [pobierz plik .pdf 1,0MB]

***

Uchwała nr 12/2020 z 13 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik .pdf 418KB]

kliknij, aby pobrać załącznik [pobierz plik .pdf 1,34MB]

***

Uchwała nr 13/2020 z 13 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w części dotyczącej operacji partnerskich województwa podlaskiego.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik .pdf 408KB]

kliknij, aby pobrać załącznik [pobierz plik .pdf 2,25MB]

***

Uchwała nr 14/2020 z 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny.

kliknij, aby pobrać uchwałę [pobierz plik .pdf 211KB]

kliknij, aby pobrać załącznik [pobierz plik .pdf 1,60MB]