Kontakt

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Referat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej

ul. Wyszyńskiego 1
pok. 605, 617 VI piętro
15-888 Białystok
tel. 85 66 54 212, 85 66 54 207, 85 66 54 613, 85 66 54 715
ksow@podlaskie.eu

Andrzej Pleszuk
Dyrektor w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (85) 6654240

Iwona Krzyżanowska
Z-ca Dyrektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (85) 6654240

Tomasz Godlewski
Z-ca Dyrektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (85) 6654240

Magdalena Tymińska

Z-ca Dyrektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (85) 6654240

Ewa Jaźwińska
Kierownik Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej
tel. (85) 6654613
ewa.jazwinska@podlaskie.eu

Małgorzata Sikora
tel. (85) 6654212
malgorzata.sikora@podlaskie.eu

Joanna Szoka
tel. (85) 6654715
joanna.szoka@podlaskie.eu

Emilia Zalewska

tel. (85) 6654613

emilia.zalewska@podlaskie.eu

Dariusz Jurkowski
tel. (85) 6654207
dariusz.jurkowski@podlaskie.eu