Kontakt

Kontakt

Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim zlokalizowany jest w ramach Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim

ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok
tel. 85 6654 212, 85 66 54 207, 85 66 54 613
ksow@wrotapodlasia.pl

Andrzej Pleszuk
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich
tel. (85) 6654240

Iwona Krzyżanowska
Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich
tel. (85) 6654240 

 

Ewa Jaźwińska

Kierownik Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

tel. (85) 6654613

ewa.jazwinska@wrotapodlasia.pl

Małgorzata Sikora

tel. (85) 6654212

malgorzata.sikora@wrotapodlasia.pl

Ewelina Głusiecka

tel. (85) 6654212

ewelina.glusiecka@wrotapodlasia.pl

Dariusz Jurkowski

tel. (85) 6654207

dariusz.jurkowski@wrotapodlasia.pl

Jakub Raube

tel. (85) 6654207

jakub.raube@wrotapodlasia.pl