Kontakt

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Referat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej

ul. gen. George'a Smitha Pattona 8
pok. 205 i 206, II piętro
15-688 Białystok
tel. 85 6654212, 85 6654207, 85 6654613, 85 6654719
ksow@wrotapodlasia.pl

Andrzej Pleszuk
Dyrektor w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (85) 6654700

Iwona Krzyżanowska
Z-ca Dyrektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (85) 6654240

Iwona Kolosa
Z-ca Dyrektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (85) 6654700

Tomasz Godlewski
Z-ca Dyrektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (85) 6654700

Ewa Jaźwińska
Kierownik Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej
tel. (85) 6654613
ewa.jazwinska@wrotapodlasia.pl

Małgorzata Sikora
tel. (85) 6654212
malgorzata.sikora@wrotapodlasia.pl

Urszula Bartnik
tel. (85) 6654719
urszula.bartnik@wrotapodlasia.pl

Dariusz Jurkowski
tel. (85) 6654207
dariusz.jurkowski@wrotapodlasia.pl