Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Idea Kilomerta Zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”

04.07.2019

 Celem operacji jest zapoznanie się z dobrze rozwijającym się i cieszącym się dużą popularnością modelem współpracy Km0 w regionie Veneto we Włoszech, którego ideą jest promowanie produktów pochodzących od lokalnych przedsiębiorców poprzez nakierowanie restauracji, kawiarni, kucharzy, sprzedawców oraz stołówek na oferowanie klientom lokalnych produktów, a także wspieranie sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodarstwa.

 Poprzez organizację wyjazdu studyjnego możliwe będzie poznanie zasad funkcjonowania idei Kilometra Zero, sprawdzenie jak faktycznie funkcjonują krótkie łańcuchy dostaw, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz napotkanych barier przy wdrażaniu idei. Dzięki nawiązaniu współpracy z zagranicznymi partnerami i przy odpowiednim zaangażowaniu samorządu a także lokalnych stowarzyszeń możliwe będzie przeniesienie idei Kilometr Zero na grunt województwa podlaskiego.

  Aby móc skutecznie wdrożyć idee Kilometra Zero na Podlasiu ważne jest pokazanie producentom lokalnej żywności jak funkcjonuje taki model, gdzie produkt trafia bezpośrednio do konsumenta, przekazanie im podstaw przedsiębiorczości i marketingu. Poszerzenie wiedzy urzędników i członków lokalnych stowarzyszeń może stać się zaczątkiem działań, które sprawią, że konsumenci bez zbędnych pośredników będą mieli dostęp do świeżej, wysokiej jakości żywności wiadomego pochodzenia co przełoży się również na rozwój wsi, spadek bezrobocia a także dzięki wzrostowi sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych zapobiegnie wyludnianiu się wsi.

1.    Termin wyjazdu: 25 – 29 lipca 2019 roku.
2.    Organizator wyjazdu – Gmina Boćki zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie, noclegi oraz ubezpieczenie. Organizator nie wypłaca diet tzw. Kieszonkowego.
3.    Obligatoryjne punkty programu wyjazdu:
•    Spotkania z przedstawicielami władzy samorządowej z regionu Veneto,
•    Spotkania z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania,
•    Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami zrzeszonymi w ramach Km0
•    Wizytacje w gospodarstwach zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją produktów lokalnych
4.    Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu. W wyjeździe będą mogli wziąć udział:
•    Pracownicy Urzędu Gminy Boćki
•    Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach
•    Członkowie Stowarzyszenia „KLEKOCIAKI”
•    Członkowie Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska”
•    Przedsiębiorcy z terenu Gminy Boćki i terenu działalności LGD „Puszcza Białowieska”
5.    Uczestników mogą zgłaszać wyłącznie: Urząd Gminy Boćki, Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, Stowarzyszenie „KLEKOCIAKI” oraz Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
6.    W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:
•    Kolejność zgłoszeń
W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do wyjazdu na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu, uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

   Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki (wówczas decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data nadania) lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w operacji) m.korniluk@gminabocki.pl terminie do 5 lipca 2019 r.

   Serdecznie zapraszamy do udziału !


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009