Zostań Partnerem KSOW

Anna Grądzka

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Nowe Kawkowo 30
11-042 Jonkowo

Numer telefonu: 669942402
Strona WWW: https//www.facebook.com/GaleriaKawkowo
Adres e-mail: galeriakawkowo@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

https//www.facebook.com/GaleriaKawkowo

Data rejestracji: 22.01.2021