Zostań Partnerem KSOW

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

Adres siedziby:
łódzkie
www.zswolborz.pl
97-320 Wolbórz

Numer telefonu: 446164351
Strona WWW: www.zswolborz.pl
Adres e-mail: info@zswolborz.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w uprawie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Rolnictwo precyzyjne
  • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
  • Młody rolnik

Opis dotychczasowej działalności:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego ma swoją siedzibę w byłej rezydencji biskupów kujawskich – XVIII-wiecznym zabytkowym zespole pałacowym w Wolborzu.

Szkoła dysponuje internatem na 180 miejsc stołówką salą gimnastyczną boiskiem sportowym oraz warsztatem szkoleniowo-produkcyjnym i własną stajnią. Wszystkie pracownie wyposażone są w najnowsze pomoce dydaktyczne. Do wyposażenia szkoły należą również sala wideo sala muzyczna i nowoczesne pracownie informatyczne z szerokopasmowym łączem do internetu.

Szkoła bierze aktywny udział w licznych konkursach wydarzeniach sportowych i kulturalnych oraz projektach w tym w projektach unijnych.

Data rejestracji: 22.01.2021