Zostań Partnerem KSOW

Wyczyść filtry
zródla dobrej sp.zo.o
opolskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
utworzenie ekologicznego ośrodka wypoczynkowego
Gmina Rawa Mazowiecka
łódzkie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Rawa Mazowiecka położona jest w powiecie rawskim we wschodniej części województwa łódzkiego wokół miasta Rawa Mazowiecka. Dogodna lokalizacja w centrum Polski przy głównych drogach krajowych i wojewódzkich walory przyrodnicze i kulturowe oraz…
Winnice Jaworek Sp. z o.o.
dolnośląskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Uprawa winorośli oraz produkcja regionalnego wina gronowego.
Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach
podlaskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
GOK w Milejczycach jest instytucją kultury działającą na terenie Gminy Milejczyce. GOK może się pochwalić wieloma projektami o charakterze kulturalnym i multikulturalnym.
Gmina Sarnaki
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jako Jednostka Samorządu Terytorialnego działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. W zakres działalności Gminy wchodzą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. z najważniejszych można wymienić zagospodarowanie przestrzenne gospodarka…
Stowarzyszenie Parlament Wiejski
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Parlament Wiejski to zrzeszenie osób fizycznych współdziałających w celu wspierania władzy ustawodawczej w zakresie proponowania optymalnych rozwiązań prawnych dla wsi rolnictwa żywności oraz produktów nieżywnościowych pochodzenia…
Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
W powiecie łosickim dużą część twórców skupia Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury którego celem jest promocja talentów artystycznych naszego regionu jak również wzajemna pomoc i organizacja imprez kulturalnych które przekazują jakże bogatą…
Łosicki Dom Kultury
mazowieckie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Łosicki Dom Kultury zgodnie z założeniami statutowymi prowadzi działalność edukacyjno- kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości co…
Fundacja Instytut Inicjatyw Prorozwojowych
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Tworzymy rozwiązania z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego w oparciu o szczegółowe analizy potencjału obszaru. W ostatnim okresie wykonaliśmy na poziomie regionalnym w ramach Zespołu Uniwersytetu Warszawskiego diagnozę potencjału rozwoju…
Stowarzyszenie Węgajty
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
https//www.facebook.com/search/topqteatr20wegajty