Zostań Partnerem KSOW

Wyczyść filtry
Koło Gospodyń Wiejskich w Wiłkopedziach
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działalność na rzecz dbałości o kulturę tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz propagowanie i podtrzymanie dawnych i obecnych tradycji ludowych a także zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji. Wykonujemy wieńce dożynkowe wieńce…
Koło Gospodyń Wiejskich TROJANKA
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy młodym kołem działającym na rzecz wsi jej mieszkańców. Bierzemy czynny udział współorganizując imprezy charytatywne Biegi dla Rafała XII Godzinny Bieg Charytatywny Pomoc dla Olgi Miśkiewicz. Budujemy swoją działalność na kuchni. Nasze…
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego została zarejestrowana w KRS w czerwcu 2019 roku z siedzibą w Dzierżoniowie. Od tej pory fundacja stale się rozwija i podejmuje różne działania. Począwszy od wsparcia dla lokalnych klubów piłkarskich z…
GMINA DZIADOWA KŁODA
dolnośląskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Dziadowa Kłoda położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Według podziału na jednostki fizyczno- geograficzne regionalizacji Polski wschodnia część gminy położona jest w makroregionie Nizina Południowo Wielkopolska w…
Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich
świętokrzyskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich Powiatowa Rada Kół Gospodyń została powołana 20 czerwca 2020 r. z inicjatywy Starosty Powiatu Koneckiego- Grzegorza Pieca oraz Justyny Rupniewskiej. Zebranie założycielskie odbyło się w Zabytkowym…
COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
podlaskie, Spółka cywilna
COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. zrealizowało w latach 2015 - 2021 ponad 34 projekty sfinansowane w ramach RPO Województwa Podlaskiego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz PO WER 2014 - 2020. Ogólna wartość pozyskanych…
KGW w Szklarach
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
KGW w Szklarach to przede wszystkim działalność oświatowo-kulturalna na rzecz rozwoju wsi Szklary oraz Gminy Jerzmanowice Przeginia. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz kultywowania oraz podtrzymywania tradycji lokalnych. KGW Szklary…
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” działa głównie na terenie województwa podlaskiego. Prowadzi liczne działania na terenach wiejskich m.in. prowadzi szkolenia i aktywizację zawodową dla osób wykluczonych społecznie w tym również…
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba - Błękitna Kraina
pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błękitna Kraina, funkcjonuje na ternie miasta Łeba i powiatu lęborskiego od roku 2004. Od początku istnienia LOT Łeba – Błękitna Kraina na zlecenie Gminy Miejskiej Łeba prowadzi całoroczny punkt informacji…
Muzeum Kultury Ludowej
warmińsko-mazurskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Wystawy - Muzeum i Park Etnograficzny nad Węgorapą, imprezy folklorystyczne, pracownie rękodzielnicze ceramiki, tkactwa, kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej, warsztaty i zajęcia edukacyjne, wykłady prelekcje lekcje muzealne z zakresu…