Zostań Partnerem KSOW

Wyczyść filtry
Centrum Kultury i Sportu w Osieku
kujawsko-pomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Jesteśmy instytucją zajmującą się aktywizacją społeczności lokalnej. Jako samorządowa jednostka kultury działamy na rzecz aktywizacji mieszkańców Gminy Osiek.
Fundacja Brama Epok
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Informacje o Fundacji 1. Dwie osoby w zarządzie 2. Dwie osoby w radzie 3. 9 stałych wolnotariuszy – Certyfikat Miejsce Przyjazne Wolnotariuszom NIW 4. Strona internetowa www.bramaepok.pl 5. Profile w mediach społecznościowych – stan na…
Fundacja “TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Staramy się przybliżać tematy związane z obszarami wiejskimi szerokiemu gronu odbiorców głownie przez edukację najmłodszych. Podejmujemy działania na rzecz wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez kształtowanie tożsamości i postaw…
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
kujawsko-pomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku zostało powołane w dniu 1 stycznia 2002 roku natomiast oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 28 maja 2003 roku. Z chwilą powstania muzeum podjęło zadanie gromadzenia materiałów dotyczących…
KGW ALEKSANDRÓW DRUGI
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Koło założono w 1964 roku. Dużą wagę przykłada do zachowania dawnych zwyczajów i obrzędów. Udział w różnych konkursach i festiwalach.
KGW ALEKSANDRÓW PIERWSZY
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Koło powstało 1964 roku. Koło aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miejscowości. Jednym z głównych celów jest promocja regionu poprzez udział w kiermaszach festiwalach i konkursach. Ważna częścią aktywności koła jest działalność charytatywna.
Mennonicki Szlak Kulinarny
kujawsko-pomorskie, Inne niż wyżej wymienione
Propagowanie kultury obyczaju folkloru i kuchni Mennonitów. Otwarcie i promowanie Mennonickiego Szlaku Kulinarnego począwszy od 2016 roku. Organizacja cyklicznego wydarzenia - Weekend z Mennonitami. Opiewanie uroków Doliny Dolnej Wisły -…
Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku Świeckim
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem ochotniczej straży pożarnej jest 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczych…
Fundacja Nasza Scheda
podkarpackie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy organizacją nowopowstałą.
Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie organizacją pozarządową która powstała w 2018 roku w niewielkiej miejscowości Szczuplinki. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych…