Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wyniki Konkursu "Olimpiada Aktywności Wiejskiej"

22.11.2019

 

   Swoim działaniem na rzecz wsi warto się pochwalić. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” daje sposobność docenienia ludzi, którzy angażują się w życie lokalnej społeczności, działają na rzecz poprawy swego otoczenia, kultywują miejscowe tradycje i wpływają na integrację mieszkańców. Nagradzane dotychczas działania łączyły pokolenia i budowały poczucie wspólnoty. Były to między innymi rajdy rowerowe, warsztaty kulinarne czy plastyczne, wydarzenia plenerowe, budowa infrastruktury, wyjazdy. Tegoroczna edycja „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” jest niezwykle zróżnicowana pod względem, zarówno uczestników, jak i zgłaszanych inicjatyw. Do konkursu zgłosiły się Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Jednostki OSP, Kluby Seniorów i Emerytów, grupy nieformalne, fundacje, a także osoby będące liderami środowisk wiejskich. Aktywność zgłaszana w kategoriach konkursowych przejawiała się na różnorakie sposoby. Począwszy od organizowania spotkań, warsztatów, imprez takich jak: Dzień Kobiet, wigilie wiejskie, pikniki sołeckie, festyny rodzinne, przez zakładanie parków, podejmowanie starań o utworzenie świetlicy wiejskiej, po organizację festiwali, turniejów, rajdów. 

   Posiedzenie Kapituły odbyło się w dniach 12-13 listopada br., ocenie poddano 62 zgłoszenia. Skład Kapituły prezentował się następująco: Pani Małgorzata Choroszucho - inspektor wojewódzki w Oddziale Rolnictwa Wydziału Rolnictwa i Środowiska z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Pan Andrzej Pleszuk Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Agnieszka Artemiuk – p.o. Dyrektora Podlaskiej Izby Rolniczej, Witold Grunwald – członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Anna Pietraszewicz – pracownik Podlaskiej Izby Rolniczej, Pani Elżbieta Półkośnik – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, Pani Katarzyna Korycka – Dyrektor Biura Dziedzictwa Narodowego, Pani Katarzyna Ancipiuk - Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pracownicy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i Biura Kultury.  Finał i wręczenie nagród odbędzie się już 28 listopada br. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115. Wszystkich finalistów serdecznie zapraszamy!

Lista Laureatów V edycji Konkursu

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009