Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

*Aktualizacja 17.05* Nabór dla partnerów KSOW

17.05.2017

*Aktualizacja nr 3 z 17 maja 2017 r.*

Mamy przyjemność poinformować, że Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim zakończył proces oceny wniosków w naborze, który trwał w terminie 10-23 lutego 2017 r. W jego wyniku do realizacji przeznaczono trzynaście projektów, na łączną kwotę 231,89 tys. zł. Lista ocenionych operacji została pozytywnie zaopiniowana przez Grupę Roboczą KSOW w dniu 11 maja i zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 16 maja 2017 r. 

Nazwa działania

Alokacja

Wartość naboru

Nazwa operacji (projektu)

6 "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju"

55 000 zł

54 846,56 zł

Ogród ziołowy - tradycja, zdrowie, rozwój 13629 zł

Uniwersytet zielarski 13629 zł

Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki 10107 zł

Od aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich do aktywnej wsi 7047,80 zł

Rachunkowość rolna - nie ma powodu by się jej bać 10433,76 zł

9 "Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji"

75 000 zł

43 780,56 zł

Jagnięcina podlaska na śniadaniu Mistrzów 18650 zł

Małe przetwórstwo szansą na rozwój lokalny 15278,26 zł

Wieprzowina w różnych odsłonach a sprzedaż bezpośrednia - seminarium i warsztaty -9852,30 zł

10 "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą"

20 000 zł

11 308,01 zł

Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła „Natura i my” – 11308,01 zł

 

11 "Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie"

50 000 zł

46 375,20

Piękno naszych babć – powrót do natury 12818 zł

W podróży dookoła świata - 5535 zł

Żywność tradycyjna impulsem rozwoju usług na obszarach wiejskich – 19732 zł

Etno - design - dochodowa tradycja – 8290,20 zł

12. "Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich"

50 000 zł

32 437 zł

Sery Korycińskie - jak je ugryźć? – 32437 zł

13. „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"

50 000 zł

43 131,40 zł

Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych 31370,90 zł

Święto Wsi - cudze chwalicie, swego nie znacie 11760,50 zł

 

300000zł

231878,73 zł

 

 

Zapoznaj się z Listą ocenionych operacji (...)

Należy zauważyć, że wszystkie 25 projektów, które wpłynęły w konkursie zostały ocenione pozytywnie, lecz z uwagi na alokację nie wszystkie będą mogły być realizowane.

Informujemy, że zgodnie z dalszym harmonogramem Partnerzy KSOW, którzy wzięli udział w konkursie w najbliższym czasie dostaną stosowną informację, a w międzyczasie Lista zostanie przekazana do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Plan Operacyjny na lata 2016-2017 zostanie uzupełniony o zatwierdzone do realizacji projekty na najbliższym posiedzeniu krajowej Grupy Roboczej KSOW. Przewiduje się, że będzie ono miało miejsce w ostatnich dniach czerwca i zaraz potem partnerzy KSOW zostaną zaproszeni na podpisanie umów. Przewidywany termin podpisywania umów to przełom czerwca i lipca br.

Partnerów zachęcamy, aby podjęli prace przygotowawcze, dzięki czemu będzie możliwa sprawna realizacja projektów. Przypominamy, że w tym roku będzie wyjątkowo niewiele czasu na wdrożenie, gdyż rozliczenie z KSOW musi nastąpić do końca roku i może zająć ok. miesiąca. Z uwagi na czas potrzebny na rozliczenie płatności, partnerzy powinni zakończyć realizację projektów w październiku br. lub pierwszych dniach listopada. Ponadto wszystkim, którzy pragną uznać podatek VAT za kwalifikowany przypominamy, że wymagać to będzie uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej

*Aktualizacja nr 2 z 27 lutego 2017 r.*

Zachęcamy do zapoznania się z blokiem pytań i odpowiedzi dot. KSOW oraz ocenianego właśnie naboru. Jest tam wiele wskazówek, które mogą być przydatne zarówno teraz, jak i w przyszłości dlatego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej MRiRW.

*Aktualizacja 27 lutego 2017 r.*

Przypominamy, że w w dniu 23 lutego br. zamknęliśmy nabór KSOW dla partnerów i ruszyliśmy z oceną formalną. W ciągu kilku dni zapewne będą spływać jeszcze wnioski wysłane drogą pocztową. Na godz. 9:00 mamy na biurku 25 operacji na łączną kwotę 480,9 tys. zł (pula w naborze to 300 tys. zł). Należy jednak pamiętać, że każde z działań KSOW ma obecnie osobny limit. Jak wygląda sytuacja?

działanie 6: dziewięć wniosków na łączną kwotę 222,3 tys. zł (limit 55 000 zł),
działanie 9: jeden wniosek na kwotę 9,86 tys. zł (limit 75 000 zł),
działanie 10: jeden wniosek na kwotę 18,65 tys. zł (limit 20 000 zł),
działanie 11: sześć wniosków na łączną kwotę 99,34 tys. zł (limit 50 000 zł),

działanie 12: dwa wnioski na łączna kwotę 43,74 tys. zł (limit 50 000 zł),
działanie 13: sześć wniosków na łączna kwotę 86,98
tys. zł (limit 50 000 zł).

Ze wstępnej analizy wynika, że wnioski rozłożyły się raczej nierównomiernie i z jednej strony mamy działania, gdzie jest ich niedobór (oznaczone na zielono), natomiast w innych panuje konkurencja. Sytuacja może ulec zmianie, gdyż czekamy jeszcze na wnioski, które trafią do nas pocztą. Po zakończeniu oceny formalnej przystąpimy do oceny merytorycznej.

 

*Aktualizacja 22 lutego 2017 r.*

Został już tylko jeden dzień na składanie wniosków! Wszystkim partnerom przypominamy, aby wnioski - czy to osobiście, czy też drogą pocztową - kierować na naszą siedzibę przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (tam jest kancelaria!). Prosimy profilaktycznie zapoznać się raz jeszcze z treścią załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze. 

Jest to szczególnie istotne dla osób, które zechcą dochować terminu przynosząc wnioski w dniu jutrzejszym na ostatnią chwilę tuż przed zamknięciem urzędu!

[wycinek z zał 1 do ogłoszenia]

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30
85 66 54 212, 85 66 54 207

*Aktualizacja 16 lutego 2017 r.*

Przypominamy, że nabór trwa tylko do 23 lutego! Z uwagi na fakt, że partnerzy będą zobowiązani do stosowania zasad konkurencyjności, aby je przybliżyć publikujemy fragment podręcznika, który dla beneficjentów przygotowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

*Aktualizacja 7 lutego 2017 r.*

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało i opublikowało Podręcznik kwalifikowalności kosztów  pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020, który ma zastosowanie dla partnerów KSOW, którzy będą realizować operacje. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego istotnego dokumentu. Ponadto na stronie głównej KSOW pojawiła się informacje o planowanym na 18 marca br. terminie uruchomienia strony internetowej, gdzie beneficjenci PROW będą zobligowani upubliczniać wszelkie zapytania ofertowe realizowane w trybie konkurencyjnym. Co to jest tryb konkurencyjny? Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia wprowadzającego do naboru.

***

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór operacji dla partnerów KSOW, który rozpocznie się 10.02.2017 r. i zakończy 23.02.2017. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w ogłoszeniu o naborze widocznym na stronie głównej.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które organizujemy 30.01.2017 w Białymstoku.

*Aktualizacja 31.01.2017 r.*

Pod poniższym linkiem dostępna jest informacja ze spotkania oraz prezentacje.

Spotkanie dla partnerów


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009