Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

*Aktualizacja2* Spotkanie ws. naboru KSOW

18.01.2017

*Aktualizacja 31 stycznia 2017 r. *

W poniedziałek 30 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie, którego celem było przybliżenie zmienionych zasad funkcjonowania KSOW w nowej perspektywie finansowej (na zasadzie dotacji/refundacji kosztów). To ważne, zwłaszcza, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi już ogłosił nabór operacji do zrealizowania w roku 2017, niedługo zaś potem ma być ogłoszony nabór na rok kolejny.

- Nabór operacji do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaplanowano w terminie od 10 do 23 lutego br. i będzie odbywał się na nowych zasadach. Spotykamy się dzisiaj, bo jest wiele pytań i wątpliwości ich dotyczących i mamy nadzieje, że dzisiaj uda się Państwa wprowadzić w te zmiany, odpowiedzieć na pytania. Mam nadzieję, że okaże się to przydatne, a wszelkie wątpliwości spróbujemy wyjaśnić z ministerstwem, by jak najlepiej przygotować się do zbliżającego naboru – podkreślił na początku spotkania Stefan Krajewski, Członek zarządu Województwa Podlaskiego.


W czasie spotkania poinformowano uczestników, że w roku bieżącym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło zmiany legislacyjne, których efektem jest wprowadzenie systemu wyboru i realizacji operacji partnerów KSOW w trybie naboru dla partnerów KSOW.


Marcin Muszyc, kierownik Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podkreślił, że zadaniem KSOW jest również realizacja działań informacyjno-promocyjnych dla PROW. Zaznaczył przy tym, że KSOW jest integratorem tego programu, który realizowany jest nie tylko przez urząd marszałkowski, ale i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego.


Oprócz zadań informacyjno-promocyjnych PROW, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich realizuje operacje własne na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich jako beneficjent, który realizuje wszelkie procedury związane z wyłonieniem wykonawców. Nowością jest ogłoszony właśnie nabór (od 10 lutego), który będzie przeprowadzony w zupełnie nowym trybie naboru (dotacyjnym):


- zmieniony tryb oceny formalnej i merytorycznej operacji,
- MRiRW opracowało obligatoryjny wzór umowy, którą partner KSOW będzie podpisywał z samorządami województw,
- partner KSOW będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procedur związanych z wyłonieniem dostawców i wykonawców usług,
- partner KSOW będzie zobligowany do poniesienia we własnym zakresie wydatków, a następnie będzie mógł wystąpić o ich refundację do KSOW (na podstawie specjalnie przygotowanego wniosku o płatność),
- pula środków KSOW w każdym województwie będzie podzielona na nabory do poszczególnych działań KSOW.
W 2017 r. KSOW dysponuje następującymi środkami:
- informacja i promocja PROW: 220 tys. zł,
- operacje własne KSOW: 950 tys. zł,
- nabór dla partnerów KSOW: 300 tys. zł.

Zachęcamy do bieżąco śledzenia naszej strony i angażowanie się w realizowane przez KSOW inicjatywy, jak też liczymy na składanie wniosków. Jeszcze w roku bieżącym zostanie ogłoszony konkurs na projekty partnerów do realizacji w 2018 r.

W latach kolejnych proporcje pomiędzy działaniami własnymi i tymi z nabory zostaną odwrócone. Partnerzy mogą liczyć na wielokrotnie wyższe środki (w pierwszych latach nawet na poziomie 900 tys. zł) kosztem działań własnych KSOW, które zostaną z kolei bardzo mocno ograniczone. W skali perspektywy programu, projekty realizowane w trybie naboru muszą stanowić nie mniej niż 60% ogółu środków w każdym z województw.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie głównej.

Prezentacje ze szkolenia:

 - prezentacja wprowadzenie

- prezentacja umowa 

- prezentacja zasady ubiegania się o środki

- prezentacja konkurencyjność

- prezentacja rozliczenie operacji

 

 

*Aktualizacja 26 stycznia 2017 r. *

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór operacji KSOW na rok 2017. Wszystkich uczestników spotkania zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem [baner na stronie głównej] oraz zawartymi tamże załącznikami. Dokumenty te będziemy omawiać na spotkaniu, więc zachęcamy do uczestnictwa (są jeszcze wolne miejsca). Prosimy tylko o wysłanie formularza zgłoszeniowego do pobrania poniżej.

***

 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie, którego celem jest przybliżenie zmienionych zasad funkcjonowania KSOW w nowej perspektywie finansowej (na zasadzie dotacji/refundacji kosztów). Zachęcamy do zainteresowania się tą inicjatywą ze względu na fakt, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze w styczniu planuje ogłosić nabór operacji do zrealizowania w roku 2017, niedługo zaś potem będzie ogłoszony nabór na rok kolejny.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia br. /poniedziałek/ w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Początek o godz. 10:00, planowane zakończenie ok. godz. 14:00. Przewidujemy następujące punkty programu:
- wprowadzenie i aktualności: co to jest tryb refundacyjny?
- harmonogram naborów, terminy związane z realizacją,
- formularz wniosku o wybór operacji,
- sposób wybierania operacji, kryteria i sposób oceny wniosków,
- omówienie zasady konkurencyjności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- omówienie umowy na realizację operacji zawieranej z partnerem KSOW,
- rozliczenie operacji i procedura zwrotu środków.

    Informujemy, że warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest nadesłanie na adres e-mail ksow@wrotapodlasia.pl formularza zgłoszeniowego [pobierz] w terminie do 25 stycznia 2017 r.

    Ponadto informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi ostatnie prace związane z przygotowaniem dokumentów (wzór wniosku o dofinansowanie i o płatność, regulamin naboru). Jeśli to będzie możliwe zostaną one opublikowane w formie aktualizacji zaproszenia na naszej stronie podlaskie.ksow.pl, dlatego zachęcamy do jej bieżącego śledzenia.
Więcej informacji: 85-66-54-212 lub 207.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009