Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW szuka dobrych pomysłów na 2017 r.

09.11.2016

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego informuje, że trwają prace przygotowawcze do uruchomienia działań w roku 2017. Przypominamy, że mając na względzie założenia programowe, KSOW realizowany jest m. in. za pośrednictwem działań własnych oraz w ramach naboru.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi intensywne przygotowania do ogłoszenia naboru na rok 2017, w tym przewidywana jest zmiana trybu realizowania operacji przez partnerów. Wszystkie zmiany pojawią się na naszej stronie, tymczasem my, jako Sekretariat Regionalny KSOW przygotowujemy się do opracowania pakietu działań własnych. Zapotrzebowanie na operacje własne szacujemy na poziomie ok. 660 tys. zł.

Zachęcamy do zaangażowania się w proces przygotowywania działań własnych poprzez nadsyłanie fiszek projektowych, które można zgłaszać do dn. 19.12.2016 r. na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

Uwaga:
Zgłoszenie fiszki projektowej nie gwarantuje realizacji propozycji oraz nie jest związane z przypisaniem złożonej propozycji do konkretnego podmiotu/partnera. SR KSOW będzie samodzielnie wyłaniał wykonawców do realizacji projektów własnych zgodnie z obowiązującym w UMWP i ustawie PZP trybem zamówień publicznych, jak też zastrzega sobie możliwość modyfikacji zgłoszonego pomysłu.

Fiszka projektowa: <pobierz>
Załącznik do fiszki projektowej: <pobierz>

Projekty wchodzące w skład Planu Operacyjnego poddawane są zaopiniowaniu przez Grupę Roboczą ds. KSOW (wojewódzką i krajową), a następnie zatwierdzane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pragniemy, aby nasze projekty własne powstały w duchu partnerstwa i partycypacji społecznej, dlatego też zachęcamy do wysyłania swoich propozycji. Prosimy mieć jednak na względzie, że nasze konsultacje nie są naborem. Co to oznacza? Wyjaśnijmy:

Kto może zgłosić propozycję?
Każdy, kto ma dobry pomysł mieszczący się w naszych założeniach programowych. Nie ma ograniczeń co do formy prawnej. Mogą to być również osoby fizyczne.

Kto będzie ją realizował?
Realizatorem operacji własnych, jak sama nazwa wskazuje będzie SR KSOW.

Jakimi działaniami jesteście zainteresowani?
Szukamy ciekawych działań o charakterze nieinwestycyjnym. Przede wszystkim muszą się one wpisywać w jedno z wybranych przez nas działań KSOW. Propozycje muszą ponadto wpisywać się w jeden z priorytetów PROW oraz któryś z celów KSOW. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w formularzu. Jesteśmy szczególnie zainteresowani projektami o charakterze długofalowym, których rezultaty nie zakończą się w momencie rozliczenia inicjatywy.

Czy są jakieś zalecenia co do terytorium objętego propozycjami?
Sekretariat Regionalny KSOW jest podmiotem o charakterze wojewódzkim, dlatego też pragniemy realizować działania obejmujące całe obszary wiejskie. Czy w takim razie wykluczone są operacje w skali lokalnej? Oczywiście, że nie, ale przydałoby się solidne uzasadnienie dlaczego projekt lokalny należy realizować w skali województwa (np. wypracowany zostanie jakiś model współpracy, który będzie nadawał się do upowszechnienia również w innych częściach naszego regionu).

Jak będą wybierane inicjatywy do zrealizowania jako operacje własne?
Operacje własne, jak sama nazwa wskazuje, są zgłaszane bezpośrednio przez samorząd województwa. Działania będziemy wybierać kierując się zapisami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Ponadto obserwujemy niedostatek realizowania przedsięwzięć w ramach określonych działań KSOW, co należy zrównoważyć.

Skoro są to projekty własne, to dlaczego mam coś zgłaszać?
Kwestia partycypacji społecznej. Głęboko wierzymy, że mieszkańcy naszego regionu mogą mieć doskonałe pomysły i jeśli tylko zechcecie się nimi Państwo z nami podzielić, w miarę możliwości postaramy się je uwzględnić w Planie Operacyjnym na rok przyszły jako działania własne.

Na jaką wartość mogą być zgłaszane propozycje?
Limit środków finansowych przewidzianych na realizację zgłaszanych pomysłów projektów planowanych do realizacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (projekty własne) nie został określony. Mając na względzie limit globalny (planowany na poziomie 660 tys. zł) spodziewamy się propozycji opiewających na kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale wszystko zależy od indywidualnego przypadku.

Czym będzie się kierował SR KSOW na etapie realizacji operacji?
SR KSOW zobowiązany jest do stosowania zasady konkurencyjności oraz prawa zamówień publicznych, dlatego wykonawcy usług będą wyłaniani trybie zapytań ofertowych lub przetargów.

Dlaczego mam zgłaszać propozycję skoro nie będę odpowiadać za bezpośrednią realizację projektu?
Powody są rozliczne. Satysfakcja z pracy własnej na rzecz obszarów wiejskich, ciekawe doświadczenia, możliwość zrealizowania inicjatyw społecznie potrzebnych, na które zazwyczaj brakuje pieniędzy.

A kiedy nabór i realizacja operacji partnerów KSOW?
Niestety nie umiemy w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Prawdopodobnie procedura naboru/oceny rozpocznie się na przełomie grudnia i stycznia. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że w myśl obecnych regulacji Plan Operacyjny wymaga zatwierdzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zaopiniowaniu przez krajową Grupę Roboczą KSOW, jest prawdopodobieństwo, że realizacja przedsięwzięć przez partnerów będzie możliwa dopiero po półroczu 2017. Możliwe jednak, że wprowadzone zostaną jakieś rozwiązania przejściowe, które umożliwią wcześniejszą realizację o czym niezwłocznie będziemy informować na naszej stronie.

Pozostając w temacie naboru – czy już coś wiadomo jak to będzie?
W MRiRW cały czas trwają intensywne prace związane z doprecyzowaniem niektórych procedur KSOW. Prawdopodobnie partnerzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za realizację swoich pomysłów i to partnerzy właśnie będą odpowiedzialni za wydatkowanie środków w trybie konkurencyjnym. Nie jest nam wiadomo o zaliczkowaniu, więc należy liczyć się z koniecznością poniesienia wszystkich wydatków ze środków własnych i dopiero wówczas będzie możliwość odzyskania wyłożonych pieniędzy. Oczywiście potwierdzone informacje pojawią się na naszej stronie jak tylko będą dostępne.

Więcej pytań? Czekamy. Prosimy wysyłać je na adres ksow@wrotapodlasia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009