Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wizyta ekspertów OZE z Niemiec

22.09.2016

W dniu 21 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielem niemieckiej Fundacji EuroNatur Panem Wolfgangiem Degellmann, Przedstawicielami Podlaskiej Sieci LGD, Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Stefanem Krajewskim, przedstawicielami Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego oraz pracownikami urzędu marszałkowskiego zaangażowanymi we wdrażanie RLKS (Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność). Fundacja EuroNatur realizuje różne projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii i racjonalizacji zużyciu energii. Celem spotkania była wymiana doświadczeń polsko – niemieckich w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarach wiejskich, a także praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem energetyki prosumenckiej, rozproszonej, gminnej oraz spółdzielni energetycznych, zarówno pod kątem korzyści z zastosowania konkretnych technologii OZE, jak i z aspektami zastosowania różnych instrumentów regulacyjnych, współpracy z samorządami, LGD i współpracy z sieciami dystrybucyjnymi. Podczas spotkania ekspert z Niemiec przestawił projekty dotyczące OZE zrealizowane m. in. w programu Leader oraz wyraził chęć współpracy w zakresie przygotowania planów energetycznych, przedstawienia dobrych praktyk w zakresie metod produkcji różnych rodzajów energii oraz uwidocznić pozytywne ekologiczne i gospodarcze efekty wykorzystania OZE. Pan Degelmann podkreślił, że implementacja rozwiązań z zakresu energii odnawialnej powinna być nie tylko racjonalna pod względem technologicznym, lecz również uzyskać akceptację społeczną. Pierwsze efekty współpracy będziemy mogli zaobserwować w ciągu najbliższych lat na terenie powiatu hajnowskiego, gdzie współpraca jest najbardziej zaawansowana.

Najważniejsze ustalenia spotkania:

- Partnerzy z Niemiec są zainteresowani pogłębianiem współpracy z podmiotami z terenu województwa podlaskiego – zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania jak też przedstawicieli społeczności lokalnej zainteresowanych rozwojem OZE w swoim otoczeniu. Zainteresowanych prosimy o kontakt ksow@wrotapodlasia.pl .

- Istotnym elementem rozwoju energii odnawialnej jest stworzenie w województwie podlaskim niezależnej, bezstronnej technologicznie agencji, której zadaniem byłoby rzetelne doradztwo na rzecz tworzenia lokalnych planów energetycznych. Euronatur pozyskało z niemieckiego ministerstwa ochrony środowiska na ten cel 150 tys. Euro, które należy połączyć ze środkami regionalnymi.

- Pomimo, że w Niemczech sprawdziły się rozwiązania kolektywnego sposobu zarządzania energią odnawialną (np. wspólne kotły na biomasę, kolektywne biogazownie), jednak w warunkach naszego regionu bardziej zasadne mogą okazać się rozwiązania rozproszone, instalowane indywidualnie przez samych mieszkańców. Dzięki temu nie ma konieczności rozkopywania np. świeżo ułożonych dróg, jak też w warunkach naszego regionu łatwiej o akceptację mieszkańców, którzy niekoniecznie mają chęć kolektywnego rozwiązywania swych potrzeb energetycznych i każdy woli mieć swoją własną instalację grzewczą.

- Energia odnawialna powinna być rozwijana w harmonii z lokalnym środowiskiem, przy wsparciu społeczności lokalnej. Jej rozwój może być impulsem do rozwoju lokalnego – powinno angażować kapitał w regionie. Połączenie środków prywatnych, publicznych krajowych i europejskich na małym obszarze, ma bardzo pozytywny wpływ na lokalną przedsiębiorczość, a nawet turystykę. Partnerzy niemieccy podkreślają, że obszar gdzie pojawiają się instalacje energii odnawialnej sprzyjają nawet rozwojowi turystyki. Zachęcamy do zapoznania się z dokonaniami naszych partnerów na stronie internetowej www.energie-frankenwald.de

- Równie ważnym czynnikiem co rozwój OZE jest również edukacja związana z podnoszeniem efektywności energetycznej i zwykłym oszczędzaniem energii.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009