Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zmiana trybu wyboru operacji KSOW [ważne!]

20.06.2016

W związku z rozpoczęciem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Planu działania KSOW na lata 2014-2020 mających na celu umożliwienie uruchomienia naboru operacji do planu operacyjnego (na rok 2017 i w latach kolejnych), zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie propozycji kryteriów do oceny merytoryczno-finansowej, pozwalających na wyłonienie najlepszych projektów KSOW do realizacji. Jest to rzecz istotna dla wszystkich partnerów KSOW, gdyż ustalone kryteria będą stosowane do oceny wszystkich operacji w planie operacyjnym. Dodatkowo mogą Państwo zaproponować kryterium regionalne odzwierciedlające specyfikę naszego województwa.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Zarządzająca przewiduje przeprowadzenie konkursu na operacje KSOW w trybie zamkniętym (czyli w terminach ogłoszonych w naborze). Przewiduje się ok, 30 dni na złożenie wniosków. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru tj. oceny wniosków oraz zaopiniowania operacji przez Wojewódzkie Grupy Robocze to 2 miesiące od dnia zakończenia naboru.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o  niezwłoczne nadsyłanie propozycji kryteriów – najpóźniej do 22 czerwca (do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nasze propozycje musimy wysłać do dnia 24 czerwca br., a potrzebujemy je jeszcze przeanalizować). Propozycje należy wysyłać drogą elektroniczną na adres ksow@wrotapodlasia.pl

Plan Działania KSOW 2014-2020 w obecnym brzmieniu

Formularz zgłaszania propozycji

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009