Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zaproszenie do składania propozycji na realizację działań medialnych PROW 2014-2020

24.05.2016

*Aktualizacja 30.05.2016*

Uwaga, zakres tematyczny i obszary objęte działaniami informacyjno-promocyjnymi należy przygotowywać zgodnie ze Strategią Komunikacji PROW 2014-2020

[POBIERZ]

- - - - - - - - - - - - - -

Sekretariat Regionalny KSOW województwa podlaskiego zaprasza przedstawicieli mediów do składania propozycji możliwych do realizacji w roku bieżącym produkcji i emisji/publikacji materiałów związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Informujemy, że nasza inicjatywa ma charakter rozpoznania rynku, dlatego też nie gwarantujemy automatycznego podpisania umów na realizację poszczególnych usług.

Propozycje muszą dotyczyć określonych zagadnień tematycznych:
1) PROW i krótki łańcuch dystrybucji żywności,
2) LEADER i RLKS,
3) Upowszechnianie wyszukiwarki poznajprow.pl,
4) Rolnik strażnikiem przyrody (w kontekście działań rolno środowiskowych).

Ponadto propozycje rozpatrywać będziemy w następujących kategoriach:
1) Produkcja materiałów telewizyjnych,
2) Emisja materiałów telewizyjnych,
3) Produkcja materiałów radiowych,
4) Emisja materiałów radiowych,
5) Przygotowanie i publikacja materiałów prasowych,
6) Internet i inne media.
 
W przypadku materiałów audio i video, audycje planujemy w zdefiniowanych długościach. Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia propozycji kompleksowych (np. na zasadzie sponsorowania konkretnego programu adresowanego do potencjalnych beneficjentów PROW). W przypadku kilku inicjatyw prosimy o wypełnianie osobnych formularzy. Prosimy o takie konstruowanie propozycji, które będziemy mogli realizować
mieć na względzie, że każda propozycja powinna być samodzielna (jeśli nie wynika to ze specyfiki propozycji – np. program sponsorowany, chcielibyśmy produkcję i emisję traktować rozdzielnie.
 
Odnośnie materiałów prasowych, publikacji internetowych i działań w innych mediach oczekujemy wyłącznie na propozycje kompleksowe (przygotowanie, redakcja i publikacja materiałów), aczkolwiek z przekazaniem autorskich praw majątkowych do powstałych materiałów.
 
Termin nadsyłania propozycji: 10 czerwiec 2016 r.
 
Termin i sposób rozstrzygnięcia: koniec czerwca.
 
Sposób rozstrzygnięcia: niniejsza inicjatywa nie jest tożsama z procedurą wyłonienia wykonawców, ma natomiast na celu rozeznanie rynku i wybór jak najlepszych i najbardziej skutecznych działań medialnych do realizacji. Na bazie ustaleń zespołu zostanie uruchomiona procedura związana z opisem przedmiotu zamówienia i zlecenia konkretnych usług.
 
Termin realizacji: działania medialne PROW 2014-2020 przewidziane na rok bieżące muszą zostać rozliczone do końca listopada, co należy uwzględniać w harmonogramach propozycji (w tym należy wziąć pod uwagę czas na rozstrzygnięcie konkursu (do końca czerwca), przygotowanie treści realizację materiałów).
 
Budżet: 73 000,00 zł brutto

 
Wartość pojedynczej propozycji: nie określa się.
 
Więcej informacji: 85-66-54-212 lub 207, ksow@wrotapodlasia.pl

Oferty należy wysłać na wskazany powyżej adres e-mail.

Pliki do pobrania wg kategorii:

1. Telewizja_produkcja [pobierz]

2. Telewizja_ emisja [pobierz]

3. Radio_produkcja [pobierz]

4. Radio_emisja [pobierz]

5. Prasa [pobierz]

6. Inne [pobierz]


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009